Bilder från stranden under och efter renoveringsarbeten 2013