Bilder från stranden under renoveringsarbeten 2010-2011